Thông tin chi tiết:
Trịnh Công Trung
Trưởng Ban Thanh Tra Nhân Dân Trịnh Công Trung
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân SP Toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều