Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hiện
Trưởng Tự Vệ Nguyễn Văn Hiện
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân GDTC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều