Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Tuấn
Tổ trưởng Tổ Hành Chính Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều