Thông tin chi tiết:
Lê Ngọc Quang
Tổ trưởng Tổ Đặc Thù Lê Ngọc Quang
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Tiếng Anh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều