Thông tin chi tiết:
Đặng Thanh Mơ
Tổ trưởng tổ Văn Đặng Thanh Mơ
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân Văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều