Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Miên
Tổ trưởng tổ Tự Nhiên Bùi Thị Miên
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân Hóa học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều