Thông tin chi tiết:
Th.s.Nguyễn Duy Nhân
P.Hiệu Trưởng Th.s.Nguyễn Duy Nhân
Giới tính Nam
Trình độ Ths. Sinh Học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều