Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Thanh Tâm
P.Hiệu Trưởng Bùi Thị Thanh Tâm
Giới tính Nữ
Trình độ Cử Nhân Sinh Học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều