Danh sách giáo viên tổ Toán - Tin

DANH SÁCH TỔ TOÁN - TIN

DANH SÁCH TỔ TOÁN - TIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1.     

NGUYỄN GIANG NAM

TỔ TRƯỞNG

GV TOÁN

2.     

NGUYỄN DANH NGHỊ

TỔ PHÓ

GV TOÁN

3.     

LẠI THỊ HIỀN

GIÁO VIÊN TOÁN

 

4.     

ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG

GIÁO VIÊN TOÁN

 

5.     

VŨ THỊ HƯƠNG

GIÁO VIÊN TOÁN

 

6.     

TRỊNH CÔNG TRUNG

GIÁO VIÊN TOÁN

 

7.     

ĐÀO QUANG THẮNG

GIÁO VIÊN TOÁN

 

8.     

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

GIÁO VIÊN TOÁN

 

9.     

NGUYỄN VĂN ĐẮC

GIÁO VIÊN TOÁN

 

10.                       

PHẠM THỊ HẠNH

GIÁO VIÊN TOÁN

 

11.                       

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

GIÁO VIÊN TOÁN

 

12.                       

ĐỖ THỊ MINH PHƯỢNG

GIÁO VIÊN TOÁN

 

13.                       

PHẠM THỊ HƯƠNG

GIÁO VIÊN TOÁN

 

14.                       

VŨ THỊ NHỚ

GIÁO VIÊN TOÁN

 

15.                       

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

GIÁO VIÊN TIN

 

16.                       

NGUYỄN THỊ NA

GIÁO VIÊN TIN

 

17.                       

DƯƠNG THỊ NGẦN

GIÁO VIÊN TIN

 

18.                       

NGUYỄN THỊ GIANG

GIÁO VIÊN TIN

 

19.                       

TRẦN THỊ LƯƠNG

GIÁO VIÊN TIN

 

20.                       

 

 

 

 

Nguồn: thptphuduc.edu.vn
Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều